Drzwi otwarte 2018
15 marca

Grzegorz Szałkowski

Grzegorz Szałkowski  - zdjęcie

nauczyciel przedmiotów informatycznych