Drzwi otwarte 2018
15 marca

Tadeusz Łukasik

Tadeusz Łukasik - zdjęcie

nauczyciel przedmiotów informatycznych