Drzwi otwarte 2018
15 marca

Tomasz Kempa

Tomasz Kempa  - zdjęcie

Nauczyciel przedmiotów zawodowych