Drzwi otwarte 2018
15 marca

Wojciech Staszewski

Wojciech Staszewski - zdjęcie
Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej