Sławomir Świstak – Trawiński

Sławomir Świstak – Trawiński - zdjęcie

Jestem absolwentem filologii angielskiej i dydaktyki języków obcych. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe z informatyki oraz zarządzania w oświacie. Od wielu lat uczę się języka angielskiego, języka obcego zawodowego oraz informatyki. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od 2004 roku pracuję także jako egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Ukończyłem szereg kursów doskonalących w kraju i za granicą, w tym „Zarządzanie projektu UE”, „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe” w Oxfordzie oraz „Przygotowanie interaktywnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych” na uniwersytecie La Sapieza w Rzymie. Ponadto jestem absolwentem Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty w zakresie tutoringu i coachingu w oświacie.