Drzwi otwarte 2018
15 marca

Beata Goncerzewicz

Beata Goncerzewicz - zdjęcie

Nauczyciel języka polskiego, egzaminator maturalny. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.