Zespół Szkół Nr 2

im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie

„Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata..."

Projekt: „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie".

Program: 
w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego  ze środków PO WER  na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna

 

Nr umowy: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010

Realizowany przez: Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała w kwietniu 2016r., że wniosek Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata… Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+ konkurs 2016,                                              1 czerwca 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

 

W projekcie Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata… Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie będzie uczestniczyć 22 nauczycieli spośród 82 uczących w Zespole Szkół im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej. W ramach projektu nauczyciele szkoły wezmą udział w szkoleniach metodyczno-językowych w j. angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz kursach j. angielskiego i niemieckiego ogólnego. Szkolenia odbędą się w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie, a uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany doświadczeń mającej na celu korzystanie ze sprawdzonych  w innych szkołach metod nauczania i wychowywania uczniów w duchu europejskim. Ponadto nauczyciele będą mogli skutecznie realizować współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi, prowadzić projekty na platformie eTwinning i pomagać uczniom podczas wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe.

 

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 56 088,00 EUR, a termin jego realizacji nastąpi od września 2016 r. do maja 2018. 

 

Anna Klósak – koordynator projektu

 
 FILM PROMUJĄCY PROJEKT SPRAWOZDANIA UCZESTNIKÓW Z WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH
 

 KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO OGÓLNEGO LONDYN, ANGLIA

Anna Płaczkowska, Katarzyna Duczmal, Sylwia Reng

 

 EDYNBURG, ANGLIA

Aleksandra Zmuda

 

 ST. JULIANS, MALTA

Justyna Śmiatacz-Skorupska, Katarzyna Matuszak, Anna Łukasik, Urszula Łacina

 

 PEMBROKE (ST.JULIANS), MALTA

Beata Stajszczyk, Renata Kubiaczyk, Wojciech Staszewski

 

 CORK, IRLANDIA

Danuta Grzesiak

 

 KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO OGÓLNEGOBERLIN, NIEMCY

Katarzyna Droga, Robert Miguła

 

 KURSY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO EDYNBURG, ANGLIA

Andrzej Kułak

 

BRIGHTON-HOVE, ANGLIA

Malwina Kraśnicka

 

 ST. JULIANS, MALTA

Sławomir Świstak-Trawiński

 

 DUBLIN, IRLANDIA

Katarzyna Dembska

 

 KURSY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO SALAMANKA, HISZPANIA

Marta Gaszewska

 

 KURSY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO WIEDEŃ, AUSTRIA

Agnieszka Mańkowska

 

BERLIN, NIEMCY

Anna Klósak, Jacek Hałas


© Zespol Szkol Nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 2017