Prawie 1,5 miliona złotych dla ZS Nr 2 w projekcie „Dobry zawód – dobra przyszłość”

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie uzyskał prawie 1,5 miliona złotych na kształcenie zawodowe młodzieży na kierunkach technik informatyk, technik programista i technik rolnik.

 

Decyzją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przygotowany przez Zespół Szkół Nr 2 projekt „Dobry zawód – dobra przyszłość” uzyskał pozytywną opinię komisji oceniającej. Projektem objętych zostało 140 uczniów i 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jego realizacja przewidziana jest na okres od 1 czerwca 2020r. do 31 października 2021r. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 416 415,25 zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 1 274 773,72 zł.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
• doposażenie pracowni zawodowych poprzez uzupełnienie sprzętu, wyposażenia, komputerów, urządzeń multimedialnych i programów komputerowych,
• zajęcia doskonalące kompetencje oraz umiejętności zawodowe uczniów w formie kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek,
• współpraca z uczelniami wyższymi w celu organizacji wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych dla uczniów,
• płatne staże zawodowe dla uczniów w ramach regionalnego i lokalnego rynku pracy w specjalistycznych zakładach branży informatycznej, programistycznej i rolniczej,
• zajęcia z języka obcego zawodowego zarówno dla uczniów jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych,
• dodatkowe zajęcia specjalistyczne (studia podyplomowe, kursy, szkolenia) dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

 

Bardzo ważnym elementem projektu jest doposażenie dwóch pracowni zawodowych: informatycznej i rolniczej. W projekcie przewidziano środki na utworzenie w pracowni informatyki 30 stanowisk wyposażonych w komputery stacjonarne, monitory i zestawy akcesoriów oraz profesjonalnego stanowiska nauczycielskiego. Ponadto powstanie pracownia rolnicza w pełni wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem. Dzięki tym działaniom warunki na zajęciach praktycznych w szkole będą zbliżone do rzeczywistych warunków pracy, a w przyszłości do pracodawców trafią wykwalifikowani i kompetentni pracownicy.

 


Opracowanie: Iwona Barczyńska