ROLNICY na szkoleniu

W środę 11 grudnia ROLNICY z klasy 3AR wraz z opiekunem p. Urszulą Łaciną uczestniczyli w szkoleniu w Starostwie Powiatowym organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą nt. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”.

 

Program szkolenia obejmował następującą tematykę:
1) Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW.
2) Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej.
3) Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin.

Przedstawione informacje okazały się bardzo interesujące, a wiele z nich uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce rolniczej.

 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne szkolenie organizowane przez WIR smile


Opracowanie: Urszula Łacina, Krystyna Trzeciak