Kolejny projekt w naszej szkole!

Nasi uczniowie znowu wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe!

Już wiosną uczniowie III klas technikum po raz kolejny będą mieli możliwość wyjechać na zagraniczne praktyki zawodowe. Szkole ponownie udało się pozyskać środki na realizację zagranicznych praktyk. Projekt pt.:” Europejskie praktyki zawodowe szansą na lepszy start dla uczniów ZS Nr 2                         w Ostrzeszowie” realizowany jest w ramach programu POWER na zasadach programu Erasmus +. Projekt kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, logistyk, mechatronik, architektury krajobrazu, pojazdów samochodowych. Poraz pierwszy z zagranicznych praktyk będą mogli także skorzystać uczniowie kierunku technik rolnik. Nowością jest także udział w projekcie uczniów Szkoły Branżowej I stopnia ( III klasa), ksztłcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, uczniowie wyjadą do Hiszpanii, Niemiec, Czech. Kolejną nowością w tym projekcie będą praktyki w Irlandii i Włoszech – z nich skorzysta technik informatyk i technik rolnik.

W projekcie udział weźmie łącznie 53 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy wytopwani zostaną w procesie rekrutacji. Pierwsze rekrutacje ruszają już pod koniec października!

 Budżet projektu to 101 576,00 EUR. Projekt koordynowany jest przez p. Ewelinę Ulichnowską – Kosik.


Opracowanie: Ewelina Ulichnowska–Kosik – koordynator projektu