Pan Martin Rister dyrektor szkoły w Babenhausen odwiedził naszą szkołę

W piątek 14 czerwca 2019 roku odwiedził naszą szkołę pan Martin Rister , dyrektor szkoły w Babenhausen w Niemczech. Celem odwiedzin i spotkania z dyrektorem Ziemisławem Szmajem było wzajemne zapoznanie się i podjęcie rozmów o współpracy pomiędzy szkołami oraz firmą SFB , która ma swoją centralę w Babenhausen , a oddział w Ostrzeszowie. Rozmowy toczyły się w obecności pań Eweliny Ulichnowskiej – Kosik głównej koordynatorki projektów Erasmus + w szkole , oraz Małgorzaty Zajfert nauczycielki i tłumacza języka niemieckiego , zwłaszcza zawodowego , głównie w branży logistycznej i mechatronicznej. Rozmowy toczyły się w języku niemieckim i angielskim. Pan Rister obejrzał pracownie szkolne , warsztaty szkolne , wyrażając przy tym pełną aprobatę dla działań szkoły i jej wyposażenia. Efektem końcowym rozmów było zaproszenie dyrekcji szkoły do Babenhausen, oraz podjęcie w miesiącu wrześniu działań w ramach projektu: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność kadry edukacji szkolnej” , których efektem będzie wymiana po 15 uczniów, na razie w ramach projektów kulturowych, z noclegami u rodzin, tak aby jak najlepiej uczniowie mogli poznać ludzi i kraj , który jest naszym sąsiadem. Dyrektor Ziemisław Szmaj w wraz z panem Risterem zwiedzili też firmy Agromet i SFB, które będą wspierać wzajemną współpracę pomiędzy szkołami.

Robert Miguła


Opracowanie: Anna Płaczkowska