Ponad 700 tysięcy złotych dla ZS Nr 2 w projekcie „Praktyka czyni mistrza”

Nasza szkoła uzyskała ponad 700 000 złotych na kształcenie zawodowe młodzieży na kierunkach technik mechatronik, technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Decyzją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przygotowany przez Zespół Szkół Nr 2 projekt pt. „Praktyka czyni mistrza” uzyskał pozytywną opinię komisji oceniającej. Projektem objętych zostało 100 uczniów i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jego realizacja przewidziana jest na okres od 07 stycznia 2019r. do 31 sierpnia 2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 747 516,25zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 672 764,62 zł.

 

Bardzo ważnym elementem projektu jest doposażenie trzech pracowni zawodowych: mechatroniki, logistyki i planowania żywienia. W projekcie przewidziano środki na utworzenie w pracowni mechatroniki 3 stanowisk do pneumatyki i sensoryki wraz z zestawem narzędzi i specjalistycznym wyposażeniem. Ponadto w każdej z pracowni powstaną stanowiska komputerowe z oprogramowaniem koniecznym dla danego zawodu – w pracowni logistycznej 10 stanowisk, w pracowni planowania żywienia i mechatroniki po 5 stanowisk. Dzięki tym działaniom warunki na zajęciach praktycznych w szkole będą zbliżone do rzeczywistych warunków pracy, a w przyszłości do pracodawców trafią wykwalifikowani i kompetentni pracownicy.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
• doposażenie pracowni zawodowych poprzez uzupełnienie urządzeń i wyposażenia oraz programów komputerowych, sprzętu komputerowego i multimedialnego,
• zajęcia doskonalące kompetencje oraz umiejętności zawodowe uczniów w formie kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek,
• organizacja warsztatów laboratoryjnych dla uczniów przy współpracy z uczelniami wyższymi,
• płatne staże zawodowe dla uczniów w ramach regionalnego i lokalnego rynku pracy w specjalistycznych zakładach branży mechatronicznej, logistycznej i gastronomicznej,
• zajęcia specjalistyczne z języka obcego zawodowego zarówno dla uczniów jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych,
• dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

 

 


Opracowanie: Iwona Barczyńska