Współpraca ze szkołą we Francji

W ramach projektu: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” delegacja Zespołu Szkół Nr 2 brała udział w Dniach Ziemi w Beaune– la–Rolande we Francji. Od 6 do 9 grudnia pani Sylwia Reng i pani Iwona Barczyńska przebywały w szkole, w której uczniowie przygotowali wiele atrakcji. Przede wszystkim zaprezentowali swoje kierunki kształcenia zawodowego. Zobaczyliśmy ich pracownie i sprzęt do zajęć praktycznych.

Dni Ziemi trwały dwa dni. W tym czasie staraliśmy się jak najlepiej pokazać polskie zwyczaje i tradycyjne produkty z Wielkopolski. Francuzi z chęcią próbowali naszych specjałów i zachwycali się ręcznie zrobionymi dekoracjami.

Oprócz naszej szkoły w targach brały udział szkoły partnerskie: szkoła z Litomyśla w Czechach, szkoła z Crodo we Włoszech oraz Liceum Ogólnokształcące z Krakowa. Młodzież ze wszystkich szkół szybko się zaprzyjaźniła i znalazła wspólne tematy do rozmów.

Dni Ziemi w Beaune–la–Rolande zakończyły się zwiedzaniem pałacu i ogrodów w Wersalu. Kilka dni we Francji minęły bardzo szybko, ale mamy nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy – tym razem w Ostrzeszowie. Po wizycie uczniowie naszej szkoły wykorzystali na zajęciach zawodowych przepisy i pomysły na dekoracje podpatrzone we Francji. Na radzie pedagogicznej zaprezentowano również prezentacje z wizyty dla rady pedagogicznej.

Iwona Barczyńska i Sylwia Reng


Opracowanie: Anna Płaczkowska