Uczniowie szkoły wśród stypendystów Starosty

Sześciu uczniów ostrzeszowskich szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat, otrzymało stypendia starosty na rok szkolny 2018/2019. Wśród wyróżnionych znalazło się dwoje uczniów z naszej szkoły. Stypendia przyznał Zarząd Powiatu na wniosek dyrektorów szkół; dokumenty o ich przyznaniu wręczono na III sesji Rady Powiatu.
Stypendia, z rąk starosty Lecha Janickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Walentego Okonia i członka Zarządu Adama Mickiewicza, otrzymali: Mikołaj Grabarczyk i Kornel Kwiatecki z I Liceum Ogólnokształcącego, Krystian Mazur z Technikum Budowlanego w Zespole Szkół nr 1 i Paulina Otwiaska z Technikum Ekonomicznego w ZS nr 1.
Z naszej szkoły wyróżniono Izabelę Kolasa z II Liceum Ogólnokształcącego i Patryka Sikorę z Technikum Informatycznego.


Uczniowie ci spełniają wymogi określone Powiatowym Programie Wpierania Edukacji – średnia ich ocen na  świadectwie promocyjnym nie jest mniejsza niż 5,0 i wszyscy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie. Oprócz tych wymogów kandydaci do stypendium powinni dodatkowo spełnić jeden z następujących warunków: aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu uczniowskiego, przyczyniać się do promocji powiatu (np. poprzez udział w przeglądach i konkursach innych niż przedmiotowe, na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym), pomagać innym. Ostatnim warunkiem uzyskania stypendium jest co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
Stypendium starosty stanowiące pomoc o charakterze edukacyjnym  dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych jest przyznawane z budżetu powiatu w wysokości 250 złotych miesięcznie.

Serdecznie gratulujemy stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom!


Opracowanie: Piotr Prusinkiewicz