XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

43 uczniów Technikum Logistycznego wraz z uczniami innych szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania. W tym roku I etap przeprowadzony został w aż 314 szkołach na terenie całego kraju. Udział w logistycznych zmaganiach wzięła rekordowa liczba 8300 uczniów.

 

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań. W ciągu 40 minut logistycy musieli znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. podstawowych pojęć z zakresu logistyki, podstawowych terminów logistycznych w języku angielskim, systemów logistycznych, procesów logistycznych, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania dostawami, zarządzania transportem, zarządzania magazynem i zapasami, informacji i komunikacji w logistyce, podstawowych systemów informatycznych wspierających procesy logistyczne,opakowań w systemach logistycznych,standardów w logistyce, infrastruktury, techniki i technologii w procesach logistycznych orazznaczenia i roli usług logistycznych.
Organizowana olimpiada ma bardzo istotny cel dydaktyczny, ponieważ współczesna logistyka wymaga ciągłego dostosowywania się do zmian w gospodarce i jej otoczeniu administracyjnym, prawnym i technicznym. Rozwój technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych daje impuls nowym rozwiązaniom organizacyjnym w działalności gospodarczej, administracji i innych dziedzinach życia i pracy.
Pod ich wpływem zmienia się kształt procesów logistycznych przenikających przestrzeń rzeczywistą i w coraz większym stopniu wirtualną. Ale transport i spedycja, magazynowanie i zarządzanie zapasami pozostają nadal rdzeniem działalności logistycznej, której sprawność zależy od dobrej informacji i komunikacji, infrastruktury oraz ludzi potrafiących w sposób umiejętnych kreować nowe rozwiązania i realizować wynikające z nich zadania. Znajomość tego rdzenia jest również niezbędna, aby umieć wykorzystać rozwój technologii i zaprząc je do pracy w transporcie, spedycji i logistyce, a także aby nadążać za zmianami we współczesnym świecie.

 

Duże zainteresowanie Olimpiadą jest efektem rosnącej popularności projektu, prestiżu konkursu, a także świadomości korzyści płynących z udziału w logistycznych rozgrywkach. Uczniowie mogą w bezstresowych warunkach sprawdzić poziom swojej wiedzy. Na najlepszych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego, atrakcyjne staże oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

 

Trzymamy kciuki za naszych logistyków, życzymy im powodzenia i zakwalifikowania się do II tury olimpiady – zawodów na poziomie okręgowym  smile


Opracowanie: Teresa Anioł