"EKO-czwartki. Idea realizacji treści programowych poza granicami szkoły"

Od listopada 2018 roku rozpoczyna się w naszej Szkole akcja: pt. "EKO-czwartki. Idea realizacji treści programowych poza granicami szkoły". Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Pani Magdalena Wieloch (nauczyciel przedmiotów zawodowych OZE i mechatronicznych) przy współpracy kierownika kształcenia praktycznego Pana Roberta Miguły.

 

15 uczniów z klas: 3 i 4 Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (OZE) udają się raz
w miesiącu (zawsze w czwartek) do różnych zakładów pracy, dzięki którym mają możliwość poznania działów z podstawy programowej w praktyce. Zagadnienia obejmują takie treści jak: gazownictwo, klimatyzacja, biopaliwa, energetyka wiatrowa, farmy fotowoltaiczne, oczyszczanie ścieków i inne. Status ucznia ma wiele przywilejów, a jednym z nich jest możliwość zwiedzania przedsiębiorstw, które dla osób spoza szkoły nigdy nie będą dostępne.

 

Nazwy firm będą niespodzianką, a my raz w miesiącu przedstawimy fotorelację z wizyty oraz krótką charakterystykę danego przedsiębiorstwa.

 

Działamy!smile

 

Opracowanie: Magdalena Wieloch

 


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny