Konkursy

W ramach projektu PO WER „ Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy ” zorganizowano w naszej szkole konkursy językowe. 15 listopada odbyła się Olimpiada Języka Angielskiego. 10 uczniów ZSNr2 pod opieką p. Katarzyny Dembskiej-Płonki wzięło udział w etapie szkolnym 43 Olimpiady Języka Angielskiego zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Etap szkolny polegał na rozwiązaniu pisemnego testu złożonego z ośmiu zadań różnego typu w ciągu 60 minut. Do dnia 14 grudnia 2018 roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.14 listopada 4 listopada uczniowie z klasy 3blo Oliwia Wojtera i Nikodem Noculak po raz trzeci wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego Deutschfreund. Każdego roku w konkursie tym bierze udział ponad 2 tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy fakt, że uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i chcą poszerzyć swoją wiedzę. Konkursy to przecież doskonała okazja do motywowania uczniów, sprawdzenia wiedzy i rywalizacji. Dziś uczniowie zmierzyli się z tekstem na temat Drezna, wykazali się znajomością słownictwa i struktur gramatycznych. 8 listopada W dniu 8 listopada uczniowie Oliwia Wojtera i Nikodem Noculak z klasy 3BLO oraz Roksana Wojtera z klasy 2AR wzięli udział w ogólnopolskim interaktywnym konkursie z języka niemieckiego Verstehen. Aby wziąć udział potrzebne były zatem słuchawki i urządzenie z dostępem do Internetu. Uczniowie musieli rozwiązać w jak najszybszym czasie 24 zadania różnego typu oraz o zróżnicowanej trudności, ale dopasowane poziomem do kategorii wiekowej uczestników. 28 listopada uczniowie wzięli udział w konkursie z języka angielskiego English High Flier, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Konkursy służą jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych, pozwalają odkrywać uzdolnienia i talenty językowe a co najważniejsze uświadamiają, że język obcy jest nieodzownym elementem w poszukiwaniu ciekawej pracy.


Opracowanie: Anna Płaczkowska