Ratujemy foki!

Uczniowie klas 1TP i 1RŻ ZS NR 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie z inicjatywy nauczyciela biologii p. Tomasza Jurkiewicza i WWF POLSKA wysłali w dn. 24.09.2018 r. petycje do Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z żądaniem podjęcia działań w celu lepszej ochrony foki szarej.

Stop zabójstwom fok! Mówimy NIE bezsensownemu mordowaniu tego wyjątkowego gatunku pozostającego pod ochroną. Musimy to zatrzymać, dlatego domagamy się podjęcia kroków w celu lepszej ochrony fok. Foki nas potrzebują - im więcej nas stanie w ich obronie, tym większe szanse na zapewnienie im odpowiedniej ochrony!

Foka szara jest gatunkiem prawnie chronionym i ostatnie wydarzenia niweczą dotychczasowe działania WWF, wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, ekspertów i ludzi, którym leży na sercu los tych zwierząt. Fundacja WWF Polska uruchomiła petycję (ratujmyfoki.wwf.pl).

Zabijanie fok to okrucieństwo i naruszenie prawa. Fundacja WWF Polska żąda podjęcia zdecydowanych działań, żeby ująć i ukarać sprawców tych przestępstw. W ostatnich dniach, darczyńca WWF przeznaczył
5 000 zł nagrody za pomoc w ujęciu sprawców. Do WWF zgłosiły się kolejne osoby, które chcą przekazać pieniądze na nagrody. Wszyscy, którzy mają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu śledztwa proszeni są o kontakt z policją.

Konieczność podjęcia konkretnych działań!
 
W skierowanej do ministra petycji fundacja WWF Polska domaga się również stosowania alternatywnych narzędzi połowowych, które zabezpieczą foki przed zaplątaniem się i bolesną śmiercią w sieciach. „Szacuje się, że tylko w fińskich, szwedzkich i estońskich wodach Bałtyku rocznie ginie w ten sposób ponad 2000 fok, a także inne zwierzęta morskie, jak morświny i ptaki. Alternatywne narzędzia połowowe są już znane i stosowane na świecie. Należy je dostosować  do polskich warunków i wdrożyć” - mówi Maria Jujka-Radziewicz, ekspertka Fundacji WWF Polska.

Foki szare żyją w Morzu Bałtyckim od tysięcy lat. Jeszcze sto lat temu ich populacja wynosiła około 100 tysięcy. Niestety przez działalność człowieka (m.in. polowania, przyłów, celowe, zanieczyszczenia, degradację siedlisk) pod koniec lat 70. XX wieku pozostało ich już zaledwie około 3 tysięcy. Podejmowane działania ochronne sprawiły, że ich populacja zaczęła się powoli odradzać.


Opracowanie: Tomasz Jurkiewicz