Kolejny projekt zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała dyrektora Zespołu Szkól Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej p. Witolda Jakubczyka o zatwierdzeniu do realizacji projektu „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy ”. Wniosek umieszczony w akcji 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2018 będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój , projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W projekcie przewidzianych jest 13 mobilności i weźmie w nim udział 20 nauczycieli, którzy wyjadą na kursy metodyczne i językowe do 8 krajów. Uczestnicy to nauczyciele języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz nauczyciele różnych przedmiotów zawodowych. Celem wyjazdów jest chęć doskonalenia warsztatu pracy, doskonalenie umiejętności językowych oraz chęć zastosowania na własnych przedmiotach zawodowych metody zintegrowanego nauczania CLiL, a także uczestniczenia w szerszym zakresie w międzynarodowej współpracy szkoły, w tym projektach mobilności dla uczniów i nauczycieli. Nauczyciele będą doskonalić metody pracy i wspierać uczniów w procesie uczenia się, będą mogli również w swobodniejszy sposób korzystać ze źródeł obcojęzycznych i używać języka obcego, zapoznają się z kulturą krajów, poznają nowoczesne metody nauczania. Koordynatorem projektu w Zespole Szkól Nr 2 p. Anna Płaczkowska.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 53081,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty 228895,89 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z terminu ogłoszenia konkursu 2018 do programu Erasmus+


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny