Zakończenie zagranicznych praktyk technika informatyka, technika żywienia i usług gastronomicznych i technika pojazdów samochodowych z ZS Nr 2

Już niemal miesiąc temu ( 25 maja)  zakończyły się zagraniczne praktyki zawodowe kolejnych uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie. W maju aż 3 grupy uczniów uczestniczyły w zagranicznych praktykach zawodowych. Technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych odbywali praktyki w firmach angielskich, natomiast w tym samym czasie uczniowie kierunku technik pojazdów samochodowych zdobywali doświadczenie zawodowe w serwisach samochodowych w Czechach. Uczniowie przez dwa tygodnie mieli możliwość przyjrzeć się, jak ich zawód wykonuje się w innych krajach, zdobyć ciekawe doświadczenie, rozwinąć swoje umiejętności językowe a także zapoznać się z kulturą kraju goszczącego.

Majowe wyjazdy uczniów, podobnie jak wcześniejsze wyjazdy dwóch grup na praktyki do Niemiec w kwietniu ( technik logistyk i technik mechatronik) możliwe były dzięki realizowanemu w szkole projektowi „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.


Opracowanie: Ewelina Ulichnowska–Kosik – koordynator projektu