Finał XXIV edycji regionalnego konkursu BHP w rolnictwie.

18 kwietnia 2018 roku odbył się w naszej szkole finał regionalnego konkursu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów z terenu południowej wielkopolski.

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z 8 szkół kształcących w kierunkach rolniczych. Zadania obejmowały część teoretyczną i praktyczną.
Uczestnicy konkursu rywalizowali indywidualnie oraz drużynowo.


I miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.
II miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Rolniczo-Politechnicznych w Marszewie.
III miejsce – drużyna Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.
Niestety uczniowie reprezentujący naszą szkołę znaleźli się poza podium.
W składzie komisji konkursowej znaleźli się przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia, oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki a konkurencja wyrównana.

Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu za trud i poświęcony czas. Dzięki temu wszystko przebiegło sprawnie i bez zakłóceń. Uczniowie, którzy wzięli udział w zmaganiach na pewno poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności. Kolejne zmagania dla uczniów klas rolniczych to Turniej Mechanizatora, który odbędzie się 24 maja w Opatówku.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny