Znowu wyruszamy w świat!

W naszej szkole rusza kolejna tura zagranicznych wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe.

 

 

W pierwszej kolejności - już w niedzielę, na praktyki wyjadą uczniowie kierunku technik logistyk i technik mechatronik. Będą oni odbywać praktyki w niemieckim centrum kształcenia. W maju wyjadą trzy kolejne grupy do Anglii i Czech.

Wyjazd uczniów na praktyki poprzedzony jest intensywnymi działaniami przygotowawczymi. W szkole już w styczniu ruszył nabór uczestników, odbyły się rekrutacje do poszczególnych grup, spotkania z rodzicami. Uczniowie zrekrutowani do projektu uczestniczyli w przygotowaniu pedagogicznym i intensywnych kursach językowych, które miały za zadanie jak najlepiej przygotować ich do udziału w praktykach.

Wyjazdy uczniów na zagraniczne praktyki możliwe są dzięki realizowanemu w szkole od września projektowi pt. „ Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie”. Jest to już kolejny projekt realizowany w naszej szkole w ramach programu Erasmus +, dzięki któremu uczniowie będą mieli możliwość zdobywać doświadczenie zawodowe poza granicami kraju. Kolejne grupy wyjadą na praktyki już w maju. Wtedy do Anglii i Czech na praktyki wyjedzie technik informatyk, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny