Akcja ekologiczna WWF POLSKA i uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie

W ostatnim tygodniu marca roku szkolnego 2017/2018 klasy 1 TM i 1Z ZS Nr 2 w Ostrzeszowie włączyły się na lekcjach chemii w akcję ekologiczną WWF POLSKA. Razem z nauczycielem biologii, pomysłodawcą przeds

Co roku tysiące buków, jodeł i drzew innych gatunków przestaje dla nas oddychać. Stare drzewa Puszczy Karpackiej, których nie posadził człowiek, nie potrafią krzyczeć, dlatego giną w ciszy.

Ratujemy najstarsze, ponad stuletnie puszczańskie drzewa i wesprzyj nasze działania na rzecz powołania Turnickiego Parku Narodowego. Miej serce dla Puszczy Karpackiej i jej mieszkańców. Kto ocali ten ginący świat, jeśli nie My?

Dla wielu roślin i zwierząt żyjących w Karpatach, każdy dzień stanowi walkę o przetrwanie. Dlatego domagamy się przyspieszenia prac nad utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego. Dziś zaledwie 3% jego planowanej powierzchni objęte jest ochroną rezerwatową. Na pozostałym terenie trwa rabunkowa gospodarka leśna, a pozyskanie drewna jest bardzo wysokie – około 65 tysięcy m3 rocznie. Oznacza to średnio 6 czterdziestotonowych ciężarówek dziennie!

Dzięki utworzeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ze znacznie większego lasu, zajmującego prawie 30 tysięcy hektarów, pozyskuje się zaledwie 2 tysięcy m3 drewna rocznie. Podobne działania na terenie Karpat i utworzenie Turnickiego Parku Narodowego pozwolą nam na zachowanie szczególnie cennych, unikalnych przestrzeni leśnych.

Polowania zbiorowe mają negatywny wpływ na zwierzęta chronione żyjące w Puszczy Karpackiej, takie jak wilk, niedźwiedź czy ryś. Zakłócają też równowagę całej przyrody.

W nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w sezonie łowieckim 2014/2015 odbyło się aż 31 takich polowań, w tym 12 na obszarze Nadleśnictwa Bircza, w którego granicach znajduje się projektowany Turnicki Park Narodowy.

Apelujemy o wprowadzenie całorocznego zakazu polowań zbiorowych na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego!

Postulujemy też zaprzestanie działań, które przekształcają naturalny bieg strumieni i potoków pod hasłem przeciwdziałania skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. W rzeczywistości ich głównym uzasadnieniem jest utrzymanie dróg leśnych, służących do wywozu drewna z lasu. Natomiast same prace prowadzone w terenie prowadzą do niszczenia dolin strumieni i potoków.

Zapobiegniemy też niszczeniu lasu przez ciężki sprzęt, operujący również w okresie lęgowym. Ocalimy też miejsca gniazdowania rzadkich gatunków ptaków, takich jak orzeł przedni, orlik

Drogi leśne prowadzą prosto do degradacji środowiska przyrodniczego Karpat. Cel ich powstania jest tylko jeden – dotarcie do niedostępnych miejsc w lesie i sprawne wywiezienie cennego drewna. Budowa dróg otwiera też ludziom możliwość wędrowania po terenach zajętych do tej pory przez rzadkie gatunki zwierząt. W rezultacie są one narażane na niepokojenie przez prace leśne oraz obecność ludzi.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny