Podsumowanie szkoleń projektowych dla kierunku TECHNIK ROLNIK

28 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik zdobyło wiele specjalistycznych uprawnień dzięki udziałowi w projekcie „Zawodowcy na 6stkę!”.

W okresie od maja 2016r. do listopada 2017r. młodzież uczestniczyła w warsztatach, kursach i szkoleniach, które w sumie obejmowały prawie 200 godzin. W tym czasie uczniowie spędzali czas nie tylko w szkolnej ławce, ponieważ wiele zajęć miało charakter praktyczny i wyjazdowy. Młodzi rolnicy odwiedzali laboratoria i gospodarstwa, uczestniczyli w ocenie jakości surowców, nauce jazdy kombajnem i rozliczaniu projektów unijnych. Zdobyli wiele cennych uprawnień, które będą im służyć w codziennej pracy w gospodarstwach np. uprawnienia kombajnisty, inseminatora i fittera. Projekt „Zawodowcy na 6stkę” umożliwił młodzieży udział w następujących formach doskonalenia:

Trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych miało możliwość pogłębienia swojej wiedzy poprzez udział w warsztatach z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym.

W ramach projektu 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik odbyło 4 – tygodniowy staż zawodowy w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Wakacyjne staże były okazją nie tylko do zdobycia i wymiany doświadczeń, ale zmobilizowały młodzież do zastanowienia się nad problematyką gospodarowania nawozami i paszami, środkami ochrony roślin i środkami weterynaryjnymi oraz odpadami i ściekami. Uczniowie otrzymali stypendium stażowe, które dla wielu z nich było pierwszymi samodzielnie zarobionymi pieniędzmi, dzięki czemu satysfakcja była jeszcze większa.


Opracowanie: Iwona Barczyńska