Rolnicy na kursie inseminatora

Projekt „Zawodowcy na 6stkę!” umożliwił młodzieży kształcącej się w zawodzie technik rolnik zdobycie uprawnień inseminatora.

5 dniowy kurs odbył się w dniach 23-27 października 2017r. Wzięło w nim udział 10 uczniów, choć chętnych do uzyskania tych specjalistycznych umiejętności było o wiele więcej. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne wprowadzające w zagadnienia z zakresu inseminacji bydła i świń: technika zabiegu, przechowywanie próbek, przygotowanie próbek do zabiegu oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy higieniczno – sanitarne. W ramach ćwiczeń praktycznych uczniowie oglądali komórki pod mikroskopem, oceniali stan zdrowia zwierząt i stwierdzali objawy rujowe.

Największą atrakcję kursu była wycieczka do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach. Zakład ten posiada unijny certyfikat weterynaryjny uprawniający do pozyskiwania i konfekcjonowania nasienia oraz nowoczesne obiekty inwentarskie i laboratoryjne. Młodzież przekonała się, że inseminacja jest stosowana na bardzo szeroką skalę na całym świecie i dzięki jej zastosowaniu możliwy jest szybki postęp hodowlany. Organizacja kursu miała na celu wyposażenie młodych rolników w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zwiększające ich szanse na rynku pracy. Kurs zakończył się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu inseminatora.

 


Opracowanie: Iwona Barczyńska