Podsumowanie akcji „Pełna miska dla schroniska” w Niedźwiedziu

Przyczyną pomocy bezpańskim psom okazały się nasze dobre serca. Uważamy, że każdy człowiek jak i zwierzę zasługuje na miłość oraz ciepło od drugiego człowieka.

Chęć niesienia pomocy podsunęła nam plan jakim było zorganizowanie zbiórki potrzebnych materiałów jak i pieniędzy dla psiaków z pobliskiego schroniska. Naszą zbiórkę promowałyśmy plakatami oraz ogłoszeniami między klasami. W związku z zakończeniem akcji „Pełna miska dla schroniska Azyl” w Niedźwiedziu , która trwała od 27 kwietnia b.r. do 31maja 2017r. w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie zorganizowanej przez Angelikę Komorowską i Katarzynę Wieczorek z kl. IME udało nam się zebrać dzięki Waszej pomocy 410,60zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nie tylko suchej karmy, której przekazaliśmy 80kg jak i misek, obroży, smyczy, smakołyków, zabawek itp. Również Wasze datki ofiarowane w postaci m.in. kocy, prześcieradeł itd. zostały przekazane schronisku. Każda pomoc wzbudzała w nas więcej motywacji i satysfakcji do dalszego działania. Dziękujemy za każdy rodzaj pomocy  Wiele osób pokazało jak dobre mają serca. Tak więc postanowiłyśmy prowadzić podobne zbiórki na rzecz schroniska co roku. Zachęcamy również do wolontariatu w „Azylu”.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny