InstaLing w ZS nr 2

W Zespole Szkół nr 2 uczniowie klas: IIIMS, IIITL i IIIRZA łączą naukę języka angielskiego z korzystaniem z najnowocześniejszych technologii.

Każdy uczeń ma możliwość codziennie wykorzystać swój telefon komórkowy w celu przerobienia zadanych przez nauczyciela słówek ze strony https://instaling.pl/.
Insta.Ling jest stroną www do nauki słówek języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu i przy okazji lekcji powtórkowych z języka angielskiego. Nauczyciel dostaje szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Insta.Ling działa motywująco na uczniów i jest interesującą metodą aktywizującą

Opracowanie: Malwina Kraśnicka