Przedsiębiorczy uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2

W Z.S. Nr 2 jest wielu uczniów, którzy chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach. W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole miały miejsce trzy ważne wydarzenia.

W listopadzie ponad 300 uczniów wzięło udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, który organizowany jest od 2008 roku w ponad 150 krajach świata. W tym roku po raz pierwszy, także w naszej szkole przedstawiciele instytucji, firm oraz organizacji spotkali się z uczniami podczas warsztatów, szkoleń, debat pomagając im zdobywać wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowaniu własnej marki oraz sieci kontaktów.
W kwietniu już po raz szósty ponad 100 uczniów wzięło udział w Dniu Przedsiębiorczości. Ten projekt polega na odbyciu jednodniowej praktyki w wybranym miejscu pracy, która ma pomóc niezdecydowanym zweryfikować plany edukacyjne, marzenia o wybranym zawodzie, pozyskać informacje o wykształceniu, czy niezbędnych predyspozycjach.
W tym dniu powołany został również Szkolny Klub Przedsiębiorczości pod patronatem Narodowego Banku Polskiego. Celem SKP jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów, umożliwienie im udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez rozwijanie umiejętności z zakresu znajomości języków obcych zawodowych. Już w czerwcu członkowie SKP wezmą udział w konkursie multimedialnym: „Korzyści z posiadania przez Polskę własnej waluty”.


Opracowanie: Małgorzata Zajfert