Świąteczna lekcja języka niemieckiego w klasie 2LAME –czyli Lernen an Stationen (Teil 1)

Przełom grudnia i stycznia jest czasem długo wyczekiwanego wypoczynku, radości a wraz z Nowym Rokiem okresem karnawałowej zabawy.

Dlatego też na ten nadchodzący świąteczny czas postanowiłam przygotować dla naszych uczniów zajęcia o tematyce bożonarodzeniowej w krajach obszaru niemieckojęzycznego, realizując lekcje metodą stacji dydaktycznych, zwaną także „podróżą z przygodami” (Lernen an Stationen) dzięki materiałom okolicznościowym przygotowanymi przez wydawnictwo PEARSON.
Największe osiągnięcie nauczyciela na lekcji to umiejętność zainteresowania ucznia przedmiotem i utrzymanie na odpowiednim poziomie jego ciekawości poznawczej. Dlatego tak ważne jest odejście od schematyzmu na lekcji i autorytatywnego nauczania na rzecz bardziej partnerskiego stosunku do uczniów, polegającego na kierowaniu ich samodzielnym uczeniem się. Autonomia nauczania uczniów w procesie nauczania i uczenia się języków obcych jest jednym z najważniejszych przejawów zmian we współczesnej dydaktyce języków obcych. Jedną z cech charakterystycznych tych zmian jest przesuniecie uwagi z nauczyciela na ucznia. – na jego zdolności, potrzeby i strategie uczenia się. Jednym ze sposobów osiągnięcia takiej atmosfery jest metoda stacji, którą można wykorzystać jako formę utrwalania i powtarzania przerobionej partii materiału .
Metoda stacji to samodzielna, bądź w małych grupach, praca ucznia na przygotowanych wcześniej stanowiskach zawierających zadania wykonywane w dowolnej, wybranej przez niego kolejności. Oprócz wspomnianego wcześniej utrwalania i powtarzania można uzyskać efekt samokontroli, gdyż po wykonaniu zadań uczeń sam sprawdza efekty swojej pracy na przygotowanej oddzielnie tzw. stacji kontrolnej. Metoda stacji daje wiele korzyści zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Praca w wybranym przez siebie tempie, dobór strategii uczenia się, nauka odpowiedzialności to tylko niektóre pozytywne strony nauki dla uczniów przy wykorzystaniu stacji. Również i nauczyciel zyskuje więcej czasu na obserwację i spełnia bardziej rolę doradcy niż kierującego pracą ucznia. Kolejne stacje są urozmaicone pod względem form socjalnych i dostępu do materiału nauczania. Stanowiska pracy są zawsze tematycznie powiązane. Uczenie się to przechodzenie przez kolejne etapy sensownie ze sobą połączone.
Uczniowie klasy 2LAME, po powrocie ze świątecznego wypoczynku (3.01.2017) a mając jednocześnie w perspektywie zbliżające się święto Trzech Króli, starali się powtórzyć słownictwo związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, przypominając sobie teksty życzeń bożonarodzeniowych w języku niemieckim i formułując własne wypowiedzi. Niezwykle ciekawym ćwiczeniem okazało się rozpoznawanie potraw tj. Berliner Brot, Glühwein, Nürnberger Lebkuchen, Bremer Klaben, Kenkentjüch, Pflaumentoffel, Dreikönigskuchen,Zedernbrot, Spekulatius, Bratapfel, Mettensau, Stutenkerl, Bunter Teller, Mohnpielen, Weihnachtsgans, Dresdner Christstollen, Neunerlei, Weihnachtskarpfen oraz tradycji świątecznych m.in. Adventskalender, Adventskranz, Schwibbogen, Chlausjagen, Samichlaus, Schmutzli, Perchtenlauf, Barbarazweige. Rozwikłanie tego dość skomplikowanego nazewnictwa okazało się niezbyt trudne dzięki pomocy wyszukiwarek internetowych. Uczennice klasy 2LA, które brały udział w grudniowej wycieczce na jarmark bożonarodzeniowy do Berlina, miały możliwość obejrzenia stron internetowych innych niemieckich jarmarków m.in. w Stuttgarcie, Monachium czy Norymberdze. Końcową stację stanowił quiz o tematyce bożonarodzeniowej. Po rozwiązaniu zadań w wybranych stacjach uczniowie dokonali ewaluacji na specjalnie przygotowanym arkuszu.
Praca metodą stacji jest doskonałą okazją zaangażowania do pracy uczniów i wspiera autonomię nauczania. Dlatego też najbliższe lekcje przygotowane przy pomocy stacji, przy wykorzystaniu lekcji okolicznościowych wydawnictwa PEARSON, odbędą się z okazji Dnia Św. Walentego oraz w kwietniu przed świętem Wielkanocy.
1 http://jows.pl/artykuly/jak-uczyc-metoda-stacji-dydaktycznych-charakterystyka-metody-i-przyklady
2 http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8624


Opracowanie: Anna Klósak