PROJEKT PO WER - Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie

Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata…

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała, że wniosek Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata… Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+ konkurs 2016, 1 czerwca 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

W projekcie Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata… Mobilność edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie będzie uczestniczyć 22 nauczycieli spośród 82 uczących w Zespole Szkół im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej. W ramach projektu nauczyciele szkoły wezmą udział w szkoleniach metodyczno-językowych w j. angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz kursach j. angielskiego i niemieckiego ogólnego. Szkolenia odbędą się w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie, a uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany doświadczeń mającej na celu korzystanie ze sprawdzonych  w innych szkołach metod nauczania i wychowywania uczniów w duchu europejskim. Ponadto nauczyciele będą mogli skutecznie realizować współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi, prowadzić projekty na platformie eTwinning i pomagać uczniom podczas wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe. 

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 56 088,00 EUR, a termin jego realizacji nastąpi od września 2016 r. do maja 2018. 

 Opracowanie: Anna Klósak