Bardzo dobre wyniki Adriana Szwarca i Karoliny Ślak z ZS nr 2 w Ostrzeszowie w konkursach jęz.

Adrian Szwarc, uczeń 3 b LO, już po raz trzeci wziął udział w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Deutschfreund, zajął 2 miejsce w Polsce w kategorii szkół ponad gimnazjalnych

Konkurs organizowany jest po patronatem Politechniki Wrocławskiej dla uczniów, którzy interesują się językiem niemieckim i chcą poszerzyć swą wiedzę dotyczącą zarówno struktur gramatycznych, słownictwa jak i wiadomości dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego. Warto wspomnieć, że Adrian doskonali również umiejętności z języka angielskiego, czego dowodem jest zajęcie przez niego 3. miejsca w województwie w interaktywnym konkursie języka angielskiego Understand . Także w tym konkursie uczennica tej samej klasy Karolina Ślak zajęła 3. miejsce w województwie ale w kategorii o wyższym poziomie trudności.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Opracowanie: Anna Płaczkowska