Nowoczesna biblioteka – wycieczka młodych humanistów do Poznania

Wielkopolska nauką i humanistyką stoi – przekonali się uczestnicy wycieczki humanistycznej do Poznania – młodzież ZS nr – odwiedzając szacowne mury Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Zwiedzając wystawy i podglądając życie codzienne książnicy dowiedzieliśmy się o wiele o historii swojego regionu i poznaliśmy pracę nowoczesnej instytucji kulturalnej. Kurz na półkach i paprotki na regałach? Nic z tych rzeczy. Nowoczesne centrum medialne wyposażone w doskonały sprzęt do poszukiwania i udostępniania informacji. Oto co zobaczyliśmy! Zadziwia rozmach i estetyka. – „Tak to można studiować” – mówiły nasze koleżanki. Nauczyciele z łezką w oku wspominali swoje studenckie sesje w czytelniach, ale bez żalu. Świat się zmienia – korzystajmy z tego!


Opracowanie: Witold Pelka