40.Olimpiada Języka Niemieckiego

Dnia 4 listopada uczeń klasy 3bLO Adrian Szwarc przystąpił do etapu szkolnego 40.Olimpiady Języka Niemieckiego.

Test, który składa się z czterech części wymaga bardzo dobrej znajomości słownictwa i gramatyki. Adrian już dwa razy doszedł do etapu okręgowego i reprezentował szkołę na Uniwersytecie Wrocławskim, trzymamy kciuki by i tym razem mu się powiodło. Podstawowym celem olimpiady jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Ważnym celem, jaki ma spełniać olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny