Europejskie Certyfikaty dla logistyków

Gratulacje dla tegorocznych absolwentów Technikum Logistycznego.

Wyniki ich egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje uprawniają ich do uzyskania europejskich certyfikatów - Certyfikat Candidate European Junior Logistician.
Warunkiem uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logistician jest uzyskanie ponadprzeciętnych wyników z egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie Technik Logistyk.
Progi punktowe, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu CanEJLog przez posiadacza Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Logistyk wynoszą:
• średni wynik z etapu pisemnego egzaminu nie niższy, niż 70%
• oraz średni wynik z etapu praktycznego egzaminu nie niższy, niż 80% dla trzech kwalifikacji: W zawodzie Technik Logistyk warunkiem uzyskania Dyplomu Technika jest zdanie egzaminów na 3 niżej wymienione kwalifikacje: ( klasa 2 – kwalifikacja A30, klasa 3 – kwalifikacja A31, klasa 4 – kwalifikacja A32)

Progi procentowe w szkolnictwie zawodowym są już i tak na bardzo wysokim poziomie i wynoszą : Dla porównania żeby zdać maturę wystarczy uzyskać na egzaminie tylko 30 % a więc wnioski nasuwają się same ile pracy trzeba włożyć żeby osiągnąć takie wyniki. Tym bardziej wyniki uzyskane przez naszych logistyków cieszą i zachęcają do dalszej pracy a dla klas młodszych mogą być przykładem, że naprawdę można uzyskać wspaniałe wyniki na egzaminach, które mogą być bardzo dobrym wstępem do przyszłej pracy zawodowej.
Certyfikat Candidate European Junior Logistician jest oficjalnym potwierdzeniem wiedzy, jest akceptowany i uznawany zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki temu jest cennym atutem dla jego posiadacza, wykazuje zaangażowanie i skuteczność w zdobywaniu wiedzy, a tym samym zwiększa szanse na dobry start w karierze zawodowej.
Jest to bardzo interesująca możliwość ponieważ o wszystkie dotychczasowe poziomy certyfikacji dla logistyków można się było ubiegać dopiero po poświadczeniu posiadania minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego w obszarze logistyki.
Uzyskane wyniki punktowe naszych absolwentów, umożliwiające im uzyskanie Certyfikatów, podkreślają i gwarantują, iż posiadacze Certyfikatów wyróżnili się swoimi wynikami, osiągając ponadprzeciętne efekty nauczania w zawodzie „Technik logistyk”.
Cieszy nas ogromnie, że na 16 zdających, 15 z nich uzyskało wyniki uprawniające ich do uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logistician .
NASI ZDOLNI I PRACOWICI LOGISTYCY TO : Biczysko Paulina, Daszczyk Patrycja, Dzikowski Mateusz, Gozdowska Agnieszka, Grzesiak Aleksandra, Kasperek Aneta, Kasperek Kinga, Krawczyk Anna, Rainer Adam, Smiatacz Paweł, Ubycha Konrad, Wojtera Krystian, Wróbel Ilona, Zadka Dawid, Zając Artur.
Wyniki naszych absolwentów, które gwarantują im uzyskanie europejskich Certyfikatów Candidate European Junior Logistician upewniają nas w tym, że przystąpienie naszej Szkoły do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician było bardzo dobrym posunięciem a wyniki naszych uczniów są potwierdzeniem tego, że szkolimy na poziomie europejskich standardów.


Opracowanie: Teresa Anioł