Uczniowie Technikum Rolniczego na AGRO-SHOW 2016

W piątek 23 września uczniowie Technikum Rolniczego zwiedzili wystawę Agro Show w Bednarach.

30 osób pod opieką pani Krystyny Trzeciak, Urszuli Łaciny i Justyny Śmiatacz-Skorupskiej podziwiało najnowsze i najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze. Ta międzynarodowa wystawa organizowana jest od 1999 roku. Swoje produkty prezentują tam producenci nawozów, nasion i środków ochrony roślin oraz przedstawiciele sektora finansowego. Wycieczka posłużyła poszerzeniu wiedzy, wymianie poglądów i obserwacji pokazów sprzętu i nowoczesnych technologii rolniczych.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny