Certyfikat CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN – w ZS Nr 2

17 czerwca 2016r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie a Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Jednym z elementów nawiązanej współpracy jest umożliwienie absolwentom Technikum Nr 2 w zawodzie technik logistyk uzyskanie Certyfikatu Candidate European Junior Logistician . Uzyskanie Certyfikatu Candidate European Junior Logistician jest możliwe od razu po zakończeniu szkoły, także dla osób bez odpowiedniego stażu pracy w logistyce.
Jest to bardzo interesująca możliwość ponieważ o wszystkie dotychczasowe poziomy certyfikacji dla logistyków można się było ubiegać dopiero po poświadczeniu posiadania minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego w obszarze logistyki.
Nowy poziom certyfikacji został utworzony na spotkaniu Zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego w Atenach w dniach 16-18 września 2015 r. Nowy Certyfikat wpisuje się w wymogi czwartego poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF 4) i dedykowany jest on absolwentom szkół technicznych, posiadającym tytuł „Technik logistyk”.
Certyfikat Candidate European Junior Logistician pozwala na uzyskanie oficjalnego potwierdzenia wiedzy, akceptowanego i uznawanego zarówno w Polsce, jak i za granicą, osobom, które wcześniej nie miały takiej możliwości ze względu na brak doświadczenia zawodowego. System certyfikacji jest w tym przypadku systemem rejestracji, opartym na wyniku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie „Technik logistyk”. Proponowane progi punktowe, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu, podkreślają i gwarantują, iż posiadacze Certyfikatu wyróżnili się swoimi wynikami, osiągając ponadprzeciętne efekty nauczania w zawodzie „Technik logistyk”. Certyfikat Candidate European Junior Logistician jest dzięki temu cennym atutem dla jego posiadacza, możliwością, aby wykazać zaangażowanie i skuteczność w zdobywaniu wiedzy, a tym samym zwiększyć swoje szanse na dobry start w karierze zawodowej.
Przystąpienie naszej Szkoły do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician jest dowodem na to, iż szkolimy na poziomie europejskich standardów w zakresie logistyki. Umożliwianie uczniom uzyskania Candidate European Junior Logistician w oparciu o wyróżniające się wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, może być również skutecznym narzędziem motywującym uczniów do systematycznej nauki i dążenia do uzyskiwania coraz lepszych wyników.


Opracowanie: Teresa Anioł