Spotkanie profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły

W niespełna dwa tygodnie po wizycie w naszej szkole specjalisty do spraw profilaktyki, p. Romana Szelag, zorganizowane zostało dla młodzieży kolejne spotkanie o charakterze profilaktycznym.

Wszystko po to, aby jak najlepiej chronić młodzież naszej szkoły przed zagrożeniami i przygotować ich do zbliżających się wakacji. Tym razem spotkanie odbyło się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, p. Ewą Jakubowską. Spotkanie adresowane było do uczniów klas pierwszych. Na spotkaniu poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z przestrzeganiem bezpiecznych zasad w ruchu drogowym, odpowiedzialnością nieletnich przed sądem rodzinnym i nieletnich, odpowiedzialnością karną osób pełnoletnich. Omówione zostały także zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Był również czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik