"Perspektywy" - ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2015

Wysokie, 29 miejsce w skali województwa (271 w kraju), odnotowało Technikum nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.

W tym rankingu kierunki Zespołu Szkół nr 2 zajęły: technik rolnik i technik logistyk – 5 miejsca w kraju. Ostrzeszowskie technikum architektury krajobrazu uplasowało się na 7 miejscu w kraju, technikum żywienia i usług gastronomicznych na 16. Gratulujemy kadrze pedagogicznej i uczniom naszych szkół! Na wyniki rankingu „Perspektyw” czekali także gimnazjaliści i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
W poszczególnych kategoriach Kapituła Rankingu brała pod lupę następujące kryteria oceny:
- w Rankingu Liceów 2016:

- w Rankingu Techników 2016
wyniki egzaminów zawodowych - 30%


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny