Europassy potwierdzające odbycie szkoleń zagranicznych w ramach programu Erasmus+

#europass #szkolenia #erasmus30 uczestników projektu "Wielojęzyczność i wielokulturowość-wprowadzamy szkołę w europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat" odbyło kursy językowe w centrach szkoleniowych w Irlandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, na Malcie, Cyprze i Sycylii. Dokument Europass mobility potwierdza, że nasi nauczyciele intensywnie rozwijają swoje kompetencje w zakresie języków obcych oraz w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami technologii informacyjno - komunikacyjnych. Kompetencje językowe i umiejętności cyfrowe nabyte podczas mobilności projektowych pozwalają prowadzić lekcje w ciekawy i nowoczesny sposób. Składam gratulacje i serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w upowszechnianie rezultatów naszego projektu. ROZDANIE EUROPASSÓW JEST FORMALNYM UZNANIEM EFEKTÓW UCZENIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+. Katarzyna Kubiak-Moś koordynatorka projektu
Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny