Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Olimpiada ZUS i program „Social Innovation Relay

#olimpiadaZUS #socialinnovationrelay #światowytydzieńprzedsiębiorczości #przedsiębiorczyFUM Szkolne Koło Przedsiębiorczości podjęło kolejne zadania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dnia 28.11 odbył się etap szkolny Olimpiady ZUS: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – edycja 2023/2024. Startowało w nim 21 uczniów z 6 klas. Etap szkolny Olimpiady przeprowadziła komisja w składzie: dyrektor Ziemisław Szmaj, będący jednocześnie przewodniczącym komisji oraz jej członkowie: Włodzimierz Piekarczyk i Małgorzata Zajfert. Aby przygotować uczniów jak najlepiej, dnia 21.11 odbyły się w trybie zdalnym zajęcia, dotyczące projektu „Lekcje z ZUS”. Uczestnicy Olimpiady musieli odpowiedzieć na 20 trudnych pytań dotyczących ubezpieczeń społecznych. Wynik ogólny szkoły jest bardzo dobry – laureaci turnieju zdobyli o 1 pkt więcej niż w ubiegłym roku, czyli 56 pkt na 60 pkt możliwych do zdobycia. Czy to jednak da awans do finału wojewódzkiego – trudno powiedzieć. Konkurencja jest bowiem bardzo duża – startuje 78 szkół, a do finału kwalifikuje się 20 najlepszych drużyn. Zwycięzcą etapu szkolnego został Mateusz Smorawski (2TP), który uzyskał 19 pkt na 20 pkt możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zdobyła Kinga Jańczak (4TI) z wynikiem 19 pkt, a trzecie miejsce uzyskał Adrian Kurek (3PI) – 18 pkt. O kolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów decydował czas rozwiązywania testu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady ZUS osiągniętych wyników i dobrego przygotowania. Zwycięzcom etapu szkolnego życzymy awansu do eliminacji wojewódzkich, zaplanowanych na dzień 5 marca 2024 r. Przypomnijmy, że trzy lata temu nasza drużyna uzyskała w etapie wojewódzkim 5-ty rezultat na 20 uczestniczących w nim szkół. Dnia 21.11 rozpoczęliśmy również działania w ramach programu „Social Innovation Relay”, realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jest to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną w zakresie: edukacji, zdrowia, włączenia społecznego, poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu jest wyłonienie zespołu, który najlepiej opracuje i zaprezentuje biznesplan przedsiębiorstwa społecznego. Program ten, w oparciu o materiały FMP, prowadzimy jak na razie „własnymi siłami” na lekcjach kółka zawodowego w dwóch klasach drugich technikum (inauguracyjne zajęcia przeprowadzono w klasie 2TP). Chcemy zachęcić uczniów do idei przedsiębiorczości społecznej, czyli działalności mającej na celu rozwiązanie problemu społecznego z wykorzystaniem zasad przedsiębiorczości. Jeśli uda nam znaleźć ciekawy pomysł na innowację społeczną, a przede wszystkim zespół uczniów, który zechce nad nim pracować – zgłosimy go do programu. Włodzimierz Piekarczyk Szkolne Koło Przedsiębiorczości
Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny