„Żywa lekcja historii”

#żywalekcjahistorii #pamięćoprzodkach 31 października 2023 odbyła się, jak co roku „żywa lekcja historii”. W tym roku uczestniczyła w niej młodzież klasy IV TM z Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej w Ostrzeszowie pod opieką nauczyciela historii i wos-u Roberta Hyli. Lekcja była poświęcona pamięci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej z szczególnym uwzględnieniem postaci rotmistrza Stefana Ryszarda Inisa, nad którego mogiłą opiekę sprawuje nasza szkoła, a jest on pochowany na ostrzeszowskiej nekropoli. Uczniowie wraz z nauczycielem dokonali uroczystego zapalenie znicza i odczytania okolicznościowego referatu. Ponadto zostały przypomniane zagadnienia związane z historią cmentarza i znajdującymi się na nim pomnikami a szczególnie z pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz z tradycją święta Wszystkich Świętych i zaduszek. Przybliżono pamięć o zmarłych dyrektorach i nauczycielach z naszej szkoły m.in. Henryku Stempniu – pierwszym dyrektorze i założycielu szkoły, drugim dyrektorze Bolesławie Jędrzejewskim, wicedyrektorach: Henryku Drożaku, Ryszardzie Szymanku, a także o osobach zasłużonych dla Ostrzeszowa, jak: Zbyszko Szmaj, Antoni Serbeński, ks. proboszcz Zdzisław Sobierajski, dr Marian Dorożalski, Antoni Władysław Wodniakowski, pułk. Jan Maliński, Władysław Graf, Ignacy Igo Moś, Tadeusz Pacanowski, ks. Michał Perliński. Pamięć o przodkach jest ważnym elementem kształtującym szacunek, a przybliżanie jej młodzieży jest niewątpliwie bardzo ważnym zadaniem każdego nauczyciela. Robert Hyla
Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny