O projekcie OSEhero

W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy w naszej szkole działania związane z projektem OSEhero. Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB. Projekt jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Cyfrowy świat ułatwia nam naukę, pracę, kontakt z bliskimi, ale niesie też pewne zagrożenia. Świadomość tych zagrożeń oraz znajomość sposobów zapobiegania im pozwalają nam bezpieczniej poruszać się w sieci. Dlatego przystąpiliśmy do projektu OSEhero. Wraz z ekspertami OSE chcemy przekazywać wiedzę o bezpieczeństwie w internecie. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu, będziemy lepiej wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. W tym temacie nigdy dość. Więcej informacji o projekcie na stronie https://osehero.pl/ Karolina Skoczylas
Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny