PRÓBNA EWAKUACJA

#próbnaewakuacja #przeciwpożarowo 26 października w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie wszystkim jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu - 4 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji.
Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny