Narodowe czytanie

Uczennice klasy 3 Technikum Logistycznego z wychowawczynią p. Justyną Śmiatacz - Skorupską wzięły udział w 12-tej edycji Narodowego Czytania. Wydarzenie odbyło się w Bibliotece Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Fragmenty Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej czytali mieszkańcy miasta burmistrz uczniowie SP w Grabowie uczennice naszej szkoły harcerze i studenci. Narodowe Czytanie to wspaniała forma popularyzacji nie tylko polskiej literatury ale także samego czytania.
Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny