KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI W DUBLINIE #erasmus #nauczycieleZS2 #Dublin #Irlandia

Na przełomie lipca i sierpnia uczestniczyłem w Dublinie w dwutygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli z całego świata. Kurs został zorganizowany przez Emerald Cultural Institute, a moje uczestnictwo w nim było częścią szkolnego projektu Erasmus+.
Celem kursu było zapoznanie z nowymi metodami pracy oraz wymiana doświadczeń nauczycieli języka angielskiego z różnych krajów i rozpoczęcie współpracy między szkołami. Poza wiedzą metodyczną i kulturową kurs promował rozwój umiejętności takich jak: praca w grupie, krytyczne myślenie, skuteczne zarządzanie czasem pracy, tolerancja, umiejętność funkcjonowania w międzynarodowym środowisku.
Miałem możliwość poznania nie tylko kultury, historii i codziennego życia irlandzkiego, ale także zwiedzenia Dublina i jego okolic oraz historycznych miejsc w Irlandii środkowej i zachodniej.
Andrzej Kułak
koordynatorka projektu: Katarzyna Kubiak-Moś

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny