Przesunięcie terminu składania podań do Branżowej Szkoły II Stopnia

24 sierpnia - ostateczna

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych mogą składać podania do Branżowej Szkoły II Stopnia do 24 sierpnia 2023 roku (Technik pojazdów samochodowych)


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny