mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.
 Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.
 W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.
 Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.
 Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Katarzyna Dolata
sekretariat


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny