SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W OSTRZESZOWIE

2022/2023

  1. ORGANIZATOR

 Za organizację konkursu odpowiadają: mgr inż. Sylwia Reng, mgr Monika Skoracka

  1. TERMIN KONKURSU

 05.06.2023r. (poniedziałek), godzina 12.30, w Sali 206

  Czas trwania – 90 minut

  Forma pisemna

III. CELE KONKURSU

  1. Rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów.
  2. Promowanie uczniów zainteresowanych chemią.
  3. Podniesienie poziomu kształcenia chemicznego.
  4. Doskonalenie formy pracy z uczniem zdolnym.
  5. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

  1. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać do 02.06.2023r.(piątek) u nauczyciela chemii

  1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚĆI

Budowa atomu,

Wiązania chemiczne i oddziaływanie międzycząsteczkowe,

Reakcje chemiczne.

VII. LITERATURA

  1. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak, M. Sobczak

CHEMIA 1  – podręcznik dla Liceum i Technikum, zakres podstawowy, WSiP 2022

VIII. WYNIKI

Laureatami są uczniowie, którzy zdobędą miejsca od 1-3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie podanym przez nauczycieli uczących oraz na stronie internetowej szkoły.

Wręczenie nagród – osoby zainteresowane będą poinformowane o zasadach odbioru dyplomów i nagród.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny