Lekcja muzealna

Klasa 4GRZ pod opieką pani Justyny Śmiatacz - Skorupskiej uczestniczyla dzisiaj w lekcji muzealnej „Ostrzeszowskim Rzemiosło”. Zgromadzone na wystawie przedmioty ukazują popularne kiedyś w Ostrzeszowie zawody.
Niezwykle ciekawa ekspozycja i interesujący wykład wszystkich bardzo zainteresował. Była to pouczająca lekcja historii regionalnej.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny