Od 1 września w naszej szkole - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

1 września w Ostrzeszowie powstanie Branżowa Szkoła II Stopnia, która wejdzie w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej.
Utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie poszerzy ofertę kształcenia zawodowego; umożliwi również absolwentom branżowych szkół I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci tej szkoły po otrzymaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.
W ślad za uchwałą w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia, Rada Powiatu na dzisiejszej, LVIII sesji, dokonała zmiany planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze powiatu ostrzeszowskiego.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny